هلدینگ بین المللی توسعه نفت خلیج فارس

تحقیق و پژوهش

تحقیق و توسعه یک پروژه به معنای مطالعه جامع ایده ای است که برای تبدیل شدن به یک پروژه انتخاب شده است. این مطالعه شامل مطالعه فنی طرح کلی ، هزینه ها و مزایای اجرای پروژه ، گزینه های دیگر ، خطرات و تأثیرات زیست محیطی است. محیطی و اجتماعی [...]

بیشتر بخوانید
X