هلدینگ بین المللی توسعه نفت خلیج فارس

دیجیتالی شدن صنعت انرژی

دیجیتالی شدن صنعت انرژی را بهبود ، کارایی ، ایمنی و همچنین تسهیل استفاده از انرژی های تجدید پذیر را متحول می کند    تحول دیجیتال  دیجیتالی شدن یکی از اهروم های کلیدی صنعت انرژی برای ایجاد منابع جدید درآمد افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها است دیجیتالی شدن [...]

بیشتر بخوانید
X