هلدینگ بین المللی توسعه نفت خلیج فارس

بانکرینگ ذخیره سازی دریای کاسپین

ضرورت وجود بندر قوی صنعت بانکرینگ در دریای خزر  صنعت سوخت رسانی دریایی تبدیل به یکی از بخشهای مهم در حوزه خدمات صنایع دریایی شده است توجه به این مهم که مرکزیت آن ، سوخت و عملیات سوخت رسانی است بسیار حائزاهمیت است . بدین معنی که سایر اجزا به [...]

بیشتر بخوانید
X