هلدینگ بین المللی توسعه نفت خلیج فارس

ماموریتها

فعالیت ما از توانایی های فعلی ما و خلق توانایی های آینده ما انعکاس می یابد و ما بر آنیم این جوهره را با پیامی معنی دار که در واقع همان حلقه اتصال اعضای سازمان می باشد بیان نمائیم. بیانیه مأموریت موضع ایدئولوژیک و ارزشی اعضا مارا در یک کل هماهنگ و بدهم . پیوسته به شرح ذیل مشخص می کند :

هلدینگ توسعه نفت خلیج فارس با آب و آتش زندگی می آفریند.

صنعت ، صنعت ساز هلدینگ . حیات خود را در خدمت استقلال صنعتی کشور داشته و نیل به این استقلال دارد رشد و ارتقاء جامعه صنعتی با تکیه بر ارزش ها ی اسلامی ،  اعتلای عزت نفس و کرامت انسانی و رشد و توسعه انسانهای متخصص و متعهد می داند . در این گذر تاریخی هلدینگ توسعه نفت خلیج فارس به توانایی خود در این امر مهم واقعا بوده و به عنوان بازو  توانمند در خدمت صنعت سنگین کشور تلاش خود را در اعتلای صنایع زیر بنایی و شکوفایی فردای ایران بکار می گیرد . کل اعضا : سازمان ما ، که دریک برنامه بلند مدت عزم خود را جزم نموده . اصول فوق وفادار و پایبند بوده و اعتقاد دارند که با روش علمی معرفت شناسی و با تآکید بر تجربیات سودمند دیگران به سوی تکنولوژی برتر در صنایع سنگین پرداخته و قابلیت رقابت در سطح جهانی را تحمیل نمایند.

X