هلدینگ بین المللی توسعه نفت خلیج فارس

شیرهای جداسازی

با استفاده از شیر ایزوله نشت صفر، اعتماد به عملیات خود را افزایش دهید و از کارکنان و محیط زیست محافظت کنید.

هیچ کس از وجود شیر آب نشتی در سینک آشپزخانه خود قدردانی نمی کند، پس چرا مفهوم نرخ نشتی مجاز در فرآیندهای صنعتی رایج است، در حالی که عواقب آن بسیار جدی تر است؟ در CGIS، ما بر این باوریم که یک شیر جداسازی که در یک برنامه Severe Service استفاده می‌شود، هرگز نباید نشت کند. ما مفتخریم که محصولات تولیدکنندگانی مانند Adams، DSS Valves و ValvTechnologies را عرضه کنیم. شرکت هایی که همگی شیرهای جداسازی نشتی صفر را تولید می کنند.

بسیاری از شیرهای مختلف را می توان شیرهای جداسازی در نظر گرفت، به همین دلیل است که کاربران نهایی اغلب شیر اشتباهی را برای کاربرد خود انتخاب می کنند. فقط به این دلیل که یک شیر می تواند باز و بسته شود، به این معنی نیست که باید انتظار داشت که تحت فشار شدید یا در برخی موارد، فقدان مطلق آن عمل کند. شگفت‌انگیز است که وقتی سیستم‌ها ساکن هستند و فشار کافی برای تشکیل آب‌بند وجود ندارد، چقدر مایع می‌تواند نشت کند.

جزء ایمنی حیاتی

دریچه های ایزوله نیز باید بتوانند پس از دوره های طولانی عدم فعالیت کار کنند. عدم کارکرد در شیرهای کوچک بسیار رایج است. یک مسئله نگران کننده با توجه به اینکه بسیاری از شیرهای جداکننده جزء ایمنی حیاتی در یک فرآیند هستند.

CGIS معتقد است که رفاه کارکنان و محیط زیست باید اولین مشخصاتی باشد که هنگام طراحی یک پروژه در نظر گرفته می شود. انتخاب شیر ایزوله مناسب برای برنامه نه تنها سرمایه گذاری خوبی است، بلکه کلیدی برای ایمن نگه داشتن تیم شماست.

X