هلدینگ بین المللی توسعه نفت خلیج فارس

عملگرها

تصمیم گیری در مورد نحوه فعال کردن یک شیر اغلب به اندازه انتخاب شیر مناسب برای برنامه ضروری است. CGIS افتخار می کند که به مشتریان خود کمک می کند تا این تصمیمات سخت را آسان کنند. در 40 سال گذشته، ما با انواع زیر عمل کرده ایم:

  • . پنوماتیک
  • . هیدرولیک
  • . برقی
  • . الکترو هیدرولیک
  • . خطی
  • . Rack & Pinion
  • . دیافراگم
  • . یوغ اسکاچ

متخصصان برنامه ما در محاسبه نوع و اندازه مناسب محرک متخصص هستند. آنها قبل از ارائه هر گونه توصیه، الزامات ایمنی، خطرات عملیاتی و شرایط محیطی را می سنجند.

X