هلدینگ بین المللی توسعه نفت خلیج فارس

طراحی در حال تکامل

در حالی که اغلب از نظر ظاهری ساده است، تفاوت های ظریف در طراحی دریچه های پروانه ای در 30 سال گذشته به سرعت در حال تغییر بوده است. آدامز و EBRO در خط مقدم تضمین کیفیت محصول، ساخت دقیق و یکپارچگی فرآیند هستند. برخلاف شیر پروانه ای کنترلی که کاملاً ایزوله نمی شود، این سازندگان با در نظر گرفتن انزوا شروع کردند و سپس به کنترل پرداختند. 

ما بر این واقعیت ایستاده ایم که تولید کنندگان شیر پروانه ای ما شیرهای پروانه ای را ایجاد می کنند که دارای اعتبار زیر باشد:

  • . تولید اسید
  • . خوراک بیوگاز
  • . دی اکسید کلر
  • . حذف سولفات
  • . DIN/PAS 1085
  • . API
  • . مثل من
  • . NSF
X