هلدینگ بین المللی توسعه نفت خلیج فارس

دریچه ها را فشار دهید

شیرهای پینچ از آستین های الاستومری تشکیل شده اند که برای جداسازی یا کنترل از خارج فشرده می شوند. تصور کنید که یک شیلنگ را در یک گیره فرو کرده اید – آستین الاستومری برای ایجاد یک مهر و موم کنده شده است. خود آستین نیز ممکن است داخل یک بدنه فلزی باشد. این برای ایجاد مهار ثانویه در صورت خرابی فاجعه‌بار آستین است.

یکی از مزایای طراحی شیر پینچ، سهولت تعمیر و نگهداری است. از آنجایی که آستین تنها قسمت خیس شده شیر است، سایر اجزای شیر عاری از آلودگی مواد فرآیند هستند. شیرهای پینچ همچنین قادر به مقاومت در برابر شرایط سایشی هستند. آستین های الاستومری را می توان بر اساس اندازه مواد جامد در محلول انتخاب کرد تا حداکثر عمر مفید را ایجاد کند.

X