هلدینگ بین المللی توسعه نفت خلیج فارس

دریچه های دروازه چاقو

درب های چاقویی در سبک های مختلفی مانند دروازه های برشی معمولی، ورودی، آستردار، فشاری و هدایت شونده عرضه می شوند. اما اجازه ندهید این نامگذاری فانتزی شما را گیج کند – اگر Knife Gate شما مرتباً خراب می شود، احتمالاً به این دلیل است که برای پاسخگویی به نیازهای فرآیندهای صنعتی امروزی بهبود نیافته است.

در CGIS، ما بهترین دریچه‌های دریچه‌ای چاقوی خدمات شدید جهان را از DSS Valves ، تولیدکننده‌ای که در شیرهای دروازه‌ای چاقویی دو جهته خدمات نشتی صفر تخصص دارد، عرضه می‌کنیم. دریچه‌های DSS که برای مقاومت در برابر شدیدترین، ساینده‌ترین و خورنده‌ترین کاربردها طراحی شده‌اند، با استفاده از مواد برتر مناسب برای صنایع معدنی، ماسه‌های نفتی، شیمیایی و نیرو تولید می‌شوند.
X