هلدینگ بین المللی توسعه نفت خلیج فارس

اهداف استراتژی

رویکرد های مهم توسعه نفت خلیج فارس در تعیین اهداف و سیاستهای کلان به شرح ذیل است :

متعادل کردن کلیه استراتژی های شرکت اعم از توسعه نیروی انسانی ، تکنولوژی ، تحقیق و توسعه و غیره به جای رویکرد منحصر به تولید و تدارکات 

جهانی کردن شرکت در بلند مدت با پر کردن شکاف های موجود 

تبعیت از معیارهای استراتژیک بازار و کسب فرصتهای تجاری محیطی 

گسترش منطقه ای و بین المللی در عرصه صنعت سنگین 

اهداف کیفی و بلند مدت هلدینگ توسعه نفت خلیج فارس به شرح ذیل هستند : 

رشد توسعه تکنولوژیک با محوریت بخشی انرژی ، پتروشیمی ، معادن و فلزات 

تقویت توان تکنولوژیک در جهت ساخت داخل ، خود اتکایی داخلی و کاهش وابستگی کشور و صنایع مرتبط 

نظم دهی و بکار گیری تحقیقات صنعتی به عنوان ابزاری برای حل مشکلات تکنولوژیک شرکت . 

حفظ محیط زیست و استفاده بهینه از امکانات کشور در صنایع مرتبط 

افزایش نرخ بهره وری از ظرفیت های موجود شرکت در قالب الویت بلند مدت کشور عزیزمان 

ایجاد ظرفیتهای جدید تولیدی ، طراحی ، مهندسی و تحقیقاتی براساس رویکرد های این برنامه 

رشد منظم ارزش افزوده تولیدات 

سعی در جهت هدایت سهم قابل توجهی از منابع مالی به بخش های تحقیقات ، نوآوری و ارتقاء  تکنولوژی شرکت در جهت توسعه صنعتی کشور 

آشنا ساختن پرسنل شرکت و کارشناسان خود با علوم و فنون جدید و مرتبط با صنایع فعلی و آتی شرکت 

تقویت بنیه تفکر علمی ، فلسفی و سیستمی پرسنل شرکت و تشویق آنان به مطالعه و تحقیق پیرامون پیشرفت های صنعتی مرتبط و ارتقاء

تکنولوژیک شرکت 

تأکید برای بکارگیری تکنولوژی مناسب به ویژه در رابط با نرم افزار ، سخت افزار مدیریت و سازماندهی 

استفاده بیشتر از ظرفیتهای مراکز علمی و تحقیقاتی کشور در صنایع مرتبط 

. تلاش در جهت رخنه کردن در بازار های بین المللی و ارتقا ء سطح صادرات محصولات و خدمات شرکت 

تغییر گرایش مدیران میانی و عملیاتی از تولید (  به تنهایی) به سوی مشتریان و بازار و توأم به مسائل استراتژیک تولید . بازار 

تلاش برای شناخت روش ها ، ترفندها و ابزار های رقبا در بازار جهت برنامه ریزی برای افزایش توان رقابت با آنان 

تحقیق پیرامون استفاده بهینه انرژی کشور دادن طرح های مؤثر در جهت جلوگیری از اتلاف آن ها برای افزایش سهم بازار انرژی 

. استفاده از وسایل ارتباط جمعی کشورهای خارجی برای بازار یابی و تبلیغات 

بازنگری در ساختار بازرگانی ، بازاریابی و صادرات شرکت و ایجاد دپارتمان های لازم در زمینه های مذکور 

. سیاست های کلی و بلند مدت هلدینگ توسعه نفت خلیج فارس برای نیل به اهداف مذکور به شرح زیر است :

ایجاد مزیت های تکنولوژی و ارتقاء کیفیت محصولات و خدمات در تبادل رقبا 

به کار گیری روشهای مرسوم در تکنولوژی برون زا و درون زا و مشارکت در پیشگامان تکنولوژی در جهان 

ایجاد زمینه های لازم برای گسترش روز افزون تبادل الکترونیکی اطلاعات تکنولوژیک براساس پیشرفتهای بدست آمده جهان 

تأکید بر توسعه امکانات موجود قبل از ایجاد واحد های جدید در جهت اهداف بلند مدت 

بهره گیری ، تقویت و ایجاد هسته های مهندسی ، طراحی ، مشاوره و هدایت تلاش ها به منظور اجرای طرح های مرتبط در سطح ملی و جذب تکنولوژی های مناسب 

به حداکثر رساندن استفاده از ظرفیتهای ماشین سازی و ساخت تجهیزات موجو.د در شرکت 

به روز نگه داشتن طراحی و تکنولوژی ساخت محصولات 

بهبود روشهای تولید به منظور کاهش میزان ضایعات و افزایش بازدهی نیروی انسانی شرکت 

تحقیق ساخت داخل کلیه محصولات فعلی و آتی با استفاده از امکانات کشور 

. افزایش بهره وری عوامل تولید و استفاده بهینه از مجموعه امکانات سخت افزاری ، نرم افزاری از طریق ایجاد و یا ارتقا پیوند های بین همکاران ملی و پیمانکاران خورد 

ارتقاء توانایی های مدیریتی و سازماندهی 

تحقق اصل آموزش مستمر و فراگیر در تمام سطوح دشغلی و تقویت و تجهیز امکانات و قابلی های آموزش در شرکت 

تنوع بخشی به کالا های صنعتی صادراتی و افزایش تدریجی صادرات کالاها سرمایه ای و تکنولوژی 

ایجاد ساختاری توانمند جهت صادرات با هماهنگی عوامل درونی و محیطی 

ایجاد مزیت های لازم از طریق رهبری قیمت ، ارتقاء  کیفیت محصولات و خدمات و … برای افزایش سهم بازارهای هدف 

به کار گیری روش های مرسوم تجارت در کسب اعتبارات و سرمایه گذاری و مشارکت های بازرگانی و تکنولوژیک

جلب مشارکت بنگاهای صنعتی بالا دست ، هم ردیف و پایین دست در تقویت اعتبارات مالی .  زمینه های تحقیقاتی و تکنولوژی ، طراحی  و مهندسی ، مهندس خرید و پیمانکاری عمومی 

سرمایه گذاری در پروژه های اطلاعاتی ، تکنولوژیکی ، توسعه نیروی انسانی و… به منظور ورود به کلاس جهانی 

ایجاد شبکه تأمین کنندگان و پیمانکاران جزء در جهت ارتقاء  سطح تولیدات وفروش شرکت 

X